Board medlemmernes udbytte

Marianne Lyngby Pedersen, adm. direktør, IndeksRetail A/S

“Samspillet mellem de forskellige profiler, der sidder i et advisory board, beriger mine egne strategiske evner – træner mig i at stille de rigtige spørgsmål. Disse kompetencer har jeg brug for i min daglige rolle som CEO, hvor jeg jo er den, som skal sikre, at vi selv får stillet de rigtige spørgsmål og kommer hele vejen rundt om vores strategiske udfordringer”.

Medlem af advisory board hos KonditorBager A/S

 


Morten Dyrholm, Group Senior Vice President, Vestas A/S

”Arbejdet i advisory board giver mig perspektiv og indsigt. Det er sjovt at arbejde med udfordringer i andre virksomheder, som kan være med til at skærpe min egen profil i Vestas”

”For verdens førende virksomhed indenfor vedvarende energi er det relativt let at få møder i stand med alverdens beslutningstagere. Energiministre vil gerne høre, hvad vi har på hjerte. Og det er slående, hvor meget en lille nichevirksomhed med ni ansatte skal slås for at få taletid hos en EU-politiker. Det er sundt at blive mindet om, hvor forskellige vores virkeligheder er”.

Medlem af advisory board hos EnerDry A/S

 


Jeppe Schytte-Hansen, Adm. Direktør, SkabelonDesign A/S

”Det giver mig energi at møde stærke teams – og perspektiv at støde på andre vinkler end mine egne. Jeg har på forhånd analyseret, om det er sandsynligt, at jeg kan gøre en forskel. Hvis det er tilfældet, er det givende at hjælpe andre. Nogle gange med at knække en nød eller undgå de fejl, som er begået før… enten af mig selv i forretninger, jeg er operationel i, eller af virksomheder, hvor jeg sidder i advisory board eller bestyrelse”.

”Jeg kan bruge arbejdet i advisory board til netværk og konkret problemløsning, som bliver multipliceret med antallet af steder, jeg involverer mig. I det lille økosystem kan jeg bruge erfaringerne på tværs, og i flere tilfælde har det ført til match i forhold til kapital, rekruttering, kontakter, erfaringsudveksling og eksekvering af strategi”.

Medlem af advisory board hos NetworkedBusinessInitiative